Πληροφορίες και συστάσεις για τις μελλοντικές εισαγγελικές εκλογές του ΔΠΔ – International Justice Monitor

0
Πληροφορίες και συστάσεις για τις μελλοντικές εισαγγελικές εκλογές του ΔΠΔ – International Justice Monitor

Η εκλογή του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που μπορούν να λάβουν τα συμβαλλόμενα κράτη. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ηγεσία και την κατεύθυνση του ιδρύματος. Οι εκλογές του ΔΠΔ υπέφεραν από έλλειψη διαφάνειας και από πολιτικές συμφωνίες. Η εκλογή του τρίτου εισαγγελέα 2020–2021 υποσχέθηκε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, η διαδικασία παρουσίασε πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής απόρριψης της λίστας υποψηφίων, της έλλειψης ελέγχου και των ανεπαρκών διαβουλεύσεων.

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2021, η Open Society Justice Initiative πήρε συνεντεύξεις με παράγοντες που είχαν άμεση συμμετοχή ή παρακολούθησαν στενά την εκλογική διαδικασία. Με βάση αυτές τις συνεντεύξεις και την πρόσθετη έρευνα γραφείου, η Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης δημιούργησε το ενημερωτικό έγγραφο 2020–2021 Διεθνής Ποινική Εκλογική Διαδικασία: Πληροφορίες και Συστάσεις για Μελλοντικές Εκλογές.

Η εφημερίδα δεν κρίνει ούτε τον εκλεγμένο εισαγγελέα ούτε κανέναν από τους άλλους υποψηφίους. Αντίθετα, εστιάζει στη διαδικασία. Αναγνωρίζει ότι η διαδικασία σχεδιάστηκε προσεκτικά για να εξασφαλίσει μια αξιοκρατική και αποπολιτικοποιημένη εκλογή. Μεταξύ άλλων σχετικών στοιχείων, περιλάμβανε τη δημιουργία Επιτροπή Εκλογής Εισαγγελέα και Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει εντολή να εντοπίσει τους υποψηφίους με τα περισσότερα προσόντα. Είναι σημαντικό ότι, σε μια προσπάθεια προώθησης της δίκαιης επιλογής υποψηφίων και της οικοδόμησης συναίνεσης, τα κράτη κόμματα «αποθαρρύνθηκαν έντονα» να υποβάλουν υποψηφιότητες.

Ενώ η διαδικασία σημείωσε πρόοδο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εισαγγελικές εκλογές, πολλά περιστατικά έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη διαφανή, δίκαιη και αξιοκρατική φύση της διαδικασίας. Επιπλέον, οι εκλογές κατέληξαν να είναι εξαιρετικά πολιτικές.

Μεταξύ άλλων σχετικών ευρημάτων, οι ερωτηθέντες που ρωτήθηκαν από την Πρωτοβουλία για τη Δικαιοσύνη επαίνεσαν τη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής για την αξιολόγηση μεμονωμένων αιτήσεων. Ωστόσο, αρκετοί συνομιλητές αμφισβήτησαν τη σύνθεση και τις διαδικασίες διορισμού της επιτροπής και της επιτροπής. Ενώ οι ερωτηθέντες εκτιμούσαν γενικά τη διαφάνεια της επιτροπής και το επίπεδο ανεξαρτησίας που επέδειξαν τα μέλη της, ορισμένοι επέκριναν τις μεθόδους εργασίας της επιτροπής. Ειδικότερα, υπήρχε η αντίληψη ότι τα συμπεράσματα της επιτροπής βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε συνεντεύξεις με υποψηφίους, εις βάρος μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας. Πολλοί παρατήρησαν ότι τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στο μέλλον για να εξασφαλίσουν μια ευρεία ομάδα προσόντων υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης των γυναικών και των αιτούντων από υποεκπροσωπούμενες περιοχές.

Η Πρωτοβουλία για τη Δικαιοσύνη αναζήτησε σχόλια σχετικά με τους δύο γύρους διαβουλεύσεων με κρατικά μέρη, οι οποίοι διεξήχθησαν από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2020 και από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Οι συνομιλητές εξέφρασαν αρκετές ανησυχίες σχετικά με τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν ήταν όλα τα συμβαλλόμενα κράτη συμβουλεύτηκε. Σημείωσαν επίσης ότι αυτές οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στη συμφωνία ή τη διαφωνία με τον επιλεγμένο κατάλογο και όχι στην επίτευξη συναίνεσης. Οι ερωτηθέντες αισθάνθηκαν πιο θετικοί για τον δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων και διατύπωσαν ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εστιακών σημείων.

Η διεύρυνση της λίστας των υποψηφίων είχε σημαντικό αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια των εκλογών. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πίστευαν ότι η σύντομη λίστα της επιτροπής απορρίφθηκε μόνο από έναν μικρό αριθμό ισχυρών και φωνητικών κρατών. Πολλοί παρατήρησαν επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων αντιτάχθηκαν στη σύντομη λίστα το έκαναν επειδή παρέλειψε τον επιθυμητό υποψήφιο, είτε ήταν υπήκοος της χώρας τους είτε άλλος υποψήφιος της προτίμησής τους. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Συνέλευσης των Κρατών Μερών να ανατρέψει ένα αποτέλεσμα όταν δεν είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης για λόγους άλλους από τις διαδικαστικές αποτυχίες.

Οι συνομιλητές καλωσόρισαν με συντριπτική πλειοψηφία τις δημόσιες ακροάσεις με τους υποψηφίους, αν και προσέφεραν πολύ διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο διάρθρωσής τους. Οι εκπρόσωποι των κρατών θεώρησαν γενικά ότι η μορφή των ακροάσεων ήταν επαρκής. Οι παρατηρητές και κάποιοι από τους ίδιους τους υποψηφίους ήταν πιο επικριτικοί. Κατά την άποψή τους, η μορφή ήταν ανεπαρκής για να αποσπάσει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους και το όραμά τους για το Γραφείο της Εισαγγελίας. Αυτό το σύνολο των ερωτηθέντων αμφισβήτησε τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, τον σύντομο χρόνο που διατέθηκε για απαντήσεις και την έλλειψη ευκαιρίας να εισαγάγουν επακόλουθες ερωτήσεις επί τόπου.

Αρκετοί παράγοντες επέκριναν τον ρόλο της προεδρίας της Συνέλευσης και θεώρησαν ότι οι αποφάσεις του Προεδρείου στερούνταν διαφάνειας. Σύμφωνα με πολλούς συνομιλητές, η προεδρία συνθηκολόγησε στις πιέσεις ισχυρών κρατών και απέτυχε να επιδείξει ανεξάρτητη ηγεσία σε όλη τη διαδικασία. Η προεδρία και ορισμένα μέλη του Προεδρείου αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τον έλεγχο παρά την υπεράσπιση μιας ανεξάρτητης διαδικασίας επαλήθευσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν την απαίτηση «υψηλού ηθικού χαρακτήρα». Η έλλειψη ελέγχου έριξε σκιά στην εκλογική διαδικασία. Επέτρεψε να διαδοθούν φήμες για τον ηθικό χαρακτήρα των υποψηφίων, αφήνοντας τα κράτη χωρίς εργαλείο για την ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών.

Τέλος, οι ερωτηθέντες σχολίασαν την αποτυχία επίτευξης συναίνεσης και προσφυγής σε ψηφοφορία. Ορισμένοι πρότειναν ότι η Συνέλευση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη συναίνεση, επειδή οι εκλογές απέδειξαν ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Άλλοι διαφώνησαν, σημειώνοντας ότι οι αρχικές αντιδράσεις στη σύντομη λίστα πόλωσαν τα κράτη μέλη με αντίκτυπο στις διαβουλεύσεις καθ‘ όλη τη διάρκεια. Ορισμένοι συνομιλητές τόνισαν επίσης τη σημασία του να επιδιώκουμε πάντα τη συναίνεση, διότι τέτοιες προσπάθειες βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις παραμένουν εστιασμένες στην αξία.

Συνολικά, η διαδικασία έκανε σημαντικές καινοτομίες στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι μελλοντικές εισαγγελικές εκλογές. Ωστόσο, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν απαιτούν σοβαρή επανεξέταση της εκλογικής διαδικασίας στο σύνολό της. Οι μελλοντικές εκλογές δεν θα πρέπει απλώς να διατηρούν τα ίδια χαρακτηριστικά με μικρές διορθώσεις. Αντίθετα, τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τον ρόλο της Συνέλευσης στην εκλογική διαδικασία και πώς μπορεί να εξασφαλίσει απολύτως δίκαιες, διαφανείς και αξιοκρατικές εκλογές.

Schreibe einen Kommentar