Διαφορετικοί τύποι Coaching

0
Διαφορετικοί τύποι Coaching

Τύποι CoachingΤο Coaching έχει εξελιχθεί σε πολλές πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις και έχει γίνει απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε τομέα της ζωής για πολλούς ανθρώπους. Το Coaching έχει λοιπόν κατηγοριοποιηθεί σε συγκεκριμένες ποικιλίες και υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές που χειρίζονται τους ιδιαίτερους τομείς τους. Υπάρχουν διάφορα είδη προπόνησης που έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και οι πιο σημαντικές ποικιλίες προπόνησης περιλαμβάνουν το Business Coaching, το Life Coaching, το Sports Coaching και το Executive Coaching.

Business Coaching

Ο στόχος του business coaching είναι να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων έτσι ώστε να σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος στον επιχειρηματικό τομέα. Το business coaching έχει εξελιχθεί σε διάφορους κλάδους όπως Executive, Team, Performance και Leadership Coaching. Ωστόσο, οι τεχνικές και οι στρατηγικές που υιοθετεί ένας business coach είναι εντελώς μοναδικές και ξεχωριστές. Είναι η προσέγγιση ενός business coach που τον ξεχωρίζει από το πλήθος. Η στρατηγική ενός μη κατευθυντικού επιχειρηματικού προπονητή είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός επιχειρηματικού προπονητή που θα επιτρέψει πραγματικά στους πελάτες του/της να αναγνωρίσουν τις δικές τους λύσεις, ώστε να προχωρήσουν στο εγχείρημά τους. Όμως, ένας business coach υιοθετεί μια κατευθυντήρια προσέγγιση και προσφέρει στους πελάτες του πολυάριθμα εργαλεία και επιλογές, όπως επιχειρηματικές λύσεις, εργαλεία, μοντέλα και στρατηγικές και στην πραγματικότητα, αυτοί οι προπονητές μπορούν να αναφέρονται ως μέντορες επιχειρήσεων ή ακόμη και σύμβουλοι επιχειρήσεων για τον κυρίαρχο ρόλο τους. παίζουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών λειτουργιών.

Executive Coaching

Μία από τις υποποικιλίες στο business coaching ονομάζεται στην πραγματικότητα ως Executive Coaching και στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση των συνόλων δεξιοτήτων των ανώτερων διευθυντών, διευθυντών και βασικών παραγόντων σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Μέσω αυτής της προσέγγισης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα βελτιώσετε τα επίπεδα απόδοσης, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των στελεχών που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα και θα προσφέρετε επίσης σε αυτά τα άτομα να προσαρμοστούν σε νεότερες και άγνωστες καταστάσεις και θα αντιμετωπίσετε επίσης καταστάσεις κακής απόδοσης. Το επίκεντρο αυτής της καθοδήγησης είναι να αντιμετωπίσει τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά ζητήματα και αντιμετωπίζοντας αυτά τα ζητήματα, το επίπεδο απόδοσης στην επιχείρηση σίγουρα θα βελτιωθεί και επομένως, για αυτόν τον τύπο καθοδήγησης, οι συνομιλίες ένας προς έναν είναι ζωτικής σημασίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Η καθοδήγηση στελεχών είναι σχετικά ακριβή και περιορίζεται μόνο στα ανώτερα στελέχη του οργανισμού.

Αθλητική Προπονητική

Με απλούστερους όρους, μπορεί να οριστεί ότι ένας αθλητικός προπονητής συμμετέχει πλήρως στη διεύθυνση, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση είτε ενός ατόμου είτε ολόκληρης της αθλητικής ομάδας. Ο προπονητής είναι ένα πολύ έμπειρο άτομο στον αθλητισμό του και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο με συγκεκριμένες ικανότητες. Σκοπός των αθλητικών προπονητών είναι να εκπαιδεύσουν το αθλητικό προσωπικό αναλύοντας τις επιδόσεις τους, καθοδηγώντας και κατευθύνοντάς το προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητές τους και οι προπονητές προσφέρουν επίσης ενθάρρυνση στους αθλητές κατά την πρόοδό τους. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθοδήγησης στους αθλητές και επίσης διαδραματίζουν ποικίλους ρόλους, όπως ο εκπαιδευτής, ο αξιολογητής, ο μέντορας, ο συντονιστής, ο φίλος, ο επίδειξης, ο σύμβουλος, ο υποστηρικτής, ο διοργανωτής και επίσης ως η πηγή της γνώσης.

Life Coaching

Αυτός ο κλάδος της προπονητικής έχει εξελιχθεί σταδιακά με τα χρόνια. Το επίκεντρο αυτού του τύπου καθοδήγησης είναι να βοηθήσει στην αναγνώριση και την επίτευξη προσωπικών στόχων και στόχων που περιλαμβάνουν κάθε τομέα της ζωής. Οι εκπαιδευτές ζωής υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση και εργάζονται εντοπίζοντας ότι κάθε τομέας της ζωής μπορεί να επηρεάσει ο ένας τον άλλον και ότι η βελτίωση σε έναν χώρο θα οδηγήσει σταδιακά σε επιτεύγματα σε άλλους στόχους σταδιοδρομίας. Κάθε life coach έχει διαφορετικό τρόπο εργασίας, αλλά όλοι τους επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της τρέχουσας ικανοποίησης του πελάτη στις διάφορες πτυχές της ζωής του, στη διερεύνηση του τι θα ήθελε να αναπτυχθεί και να επιτύχει, τις δεξιότητες και τις δυνάμεις του και αξιολογώντας όλα αυτά τα δεδομένα, life coach μπορεί να διαμορφώσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του μέλλοντος των πελατών τους.

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το coaching είναι η ικανότητα και η πρακτική παροχής κινήτρων, αναζωογόνησης και υποβοήθησης της απόδοσης, της μάθησης και της ανάπτυξης ενός ατόμου και επομένως η μέγιστη σημασία πρέπει απαραίτητα να αποδίδεται στο coaching. Αυτός ο εξειδικευμένος τομέας δεν περιορίζεται μόνο στον επιχειρηματικό και εταιρικό τομέα, αλλά σίγουρα έχει εξαπλώσει τις ρίζες του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Διαφορετικοί τύποι Coaching τροποποιήθηκε τελευταία: 22 Δεκεμβρίου 2022

Schreibe einen Kommentar